Risk Değerlendirmesi
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ NEDİR?
 
Risk değerlendirmesi: İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.
 
NEDEN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİ DEĞERLENDİRMELİYİZ ?
 
İşyerinde risk değerlendirmesi yapmak mevzuat yönünde zorunlu olduğu gibi, işletmenin ve ülkenin geleceği açısından da oldukça önemlidir. İşyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir. Hâlbuki gerek iş kazaları gerekse meslek hastalıkları, nedenleri önceden belirlenerek alınacak tedbirlerle önlenebilecek vakalardır. Önceden belirleme de uygulanan işlemlerin toplamına risk değerlendirmesi veya risk yönetimi diyebiliriz.
 
*     Mevzuat yönünden: Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki temel yasa olan 6631 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, AB’ nin 89/391 sayılı çerçeve direktifi ve ülkemizce kabul edilmiş olan 155 ve 161 sayılı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmeleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. 6631 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun  1. maddesinde: “Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.” 77. maddesinde “İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.” hükümleri yer almaktadır. Bu yasanın 78. maddesine dayanılarak çıkarılmış olan yönetmeliklerde işveren, işyerinde risk değerlendirmesi yapılmasından sorumlu tutulmuştur.
 
*     Sağlayacağı psiko-sosyal ve ekonomik yararlar yönünden risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi sadece yapılması zorunlu bir gereklilik olarak görülmemeli, işletmenin geleceği yönünden önemi üzerinde de durulmalıdır. Risk değerlendirmesi yapmak geleceğe yönelik projeksiyonların hazırlanmasına da ışık tutacaktır. Çünkü risk değerlendirmesi işverene, işletmenin durumu hakkında yeterli bilgi sağlayacak, üretimde sürprizle karşılaşma durumunu ortadan kaldıracak ve geleceğe güvenle bakmasına katkıda bulunacaktır.
 
YILDIZELİ OSGB İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ RİSKLERİ İLE İLGİLİ NE TÜR DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VERMEKTEDİR ?
 
Firmanın risk değerlendirmesi kapsamında Uymakla mükellef olduğu yönetmelikler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla gerekli çalışmaları yaparak Risk değerlendirme çalışması yapılmaktadır.
 
Yapılan çalışmalar:
 
*     Yapılan işin hangi risk grubuna girdiğinin belirlenmesi
*     Girdiği risk grubu neticesinde çalışan personel sayısı da dikkate alınarak uymakla yükümlü olduğu kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin belirlenmesi
*     Firmanın bütün bölümlerinin gezilmesi
*     Firmanın bölümlerinin gezilmesi sırasında belirlenen tehlikelerin oluşma sıklıklarının ve oluştuklarında meydana getirebileceği şiddetin belirlenmesi.
*     Şiddet ve olasılıkların belirlenmesinden sonra bunların bir tablo haline getirilmesi
*     Belirlenen risklere karşı firmanın bu risklere karşı neler yapabileceğinin belirlenmesi ve bunun için programın hazırlanması
*     Son olarak bu risklerin ortaya çıkmasından kaynaklanacak Acil Durumlara karşı firmanın neler yapacağının belirlenerek Acil Durum Tablosunun oluşturulması.
HİZMETLERİMİZ
mosk
adana osgb firması
BİZİ TAKİP EDİN !
Facebook   Twitter   linkedin
© 2021 Yıldızeli OSGB.Tüm Hakları Saklıdır.
Piramit Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri